Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIBT0202 Biokemian laboratorioharjoitukset 8 op
Vastuutaho
Biotekniikka (tekn.ala)
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee biokemiallisen laboratoriotyöskentelyn peruskäytänteet (mm. työturvallisuus, tutkimuslaitteiden käyttö ja biologisen materiaalin käsittely) sekä ymmärtää, miten biokemiallisia menetelmiä käytetään biologisten tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi.

Sisältö

Harjoitustyöt sisältävät kolme kokeellista työtä. Töissä tutustutaan mm. rekombinanttiproteiinin tuottoon Escherichia coli -solussa, proteiinin puhdistukseen, lac-operonin toimintaan, entsyymiaktiivisuuden mittaamiseen ja entsyymikinetiikan alkeisiin.

Toteutustavat

Ohjattujen harjoitustöiden suorittaminen ryhmissä, työselostusten laatiminen jokaisesta osatyöstä

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Ohjattujen harjoitustöiden suorittaminen ryhmissä, työselostusten laatiminen jokaisesta osatyöstä

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen tentti, jossa kysymyksiä kustakin osatyöstä. Jokaisen osatyön kysymyksistä on saatava 1/3 kysymysten maksimipisteistä ja sen lisäksi kokonaisarvosanaan 1 (asteikolla 1-5) vaaditaan puolet kokonaispistemäärästä. Töiden työselostukset on palautettava ennen tenttiin osallistumista.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömonisteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet