Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE2041 Selkärankaisten anatomia, kehitysbiologia ja histologia 5 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy tunnistamaan vertaillen eri selkärankaisryhmien anatomisia rakenteita ja tietää niitten kehitysbiologisen perustan, sekä osaa selittää rakenteiden ja toiminnan välisiä yhteyksiä. Kudostasolla opiskelija pystyy tunnistamaan histologisista preparaateista yleisimmät nisäkkään kudostyypit ja niistä muodostuvat elinten rakenteet, sekä ymmärtää solu- ja kudostason rakenteiden yhteyksiä elinten toimintaan.

Sisältö

Kurssilla perehdytään eri selkärankaisryhmiä edustavien eläinten elimistön kehitysbiologiaan, anatomiseen rakenteeseen sekä erilaisten kudosten hienorakenteeseen. Makroskooppiseen anatomiaan tutustutaan preparointiharjoituksissa. Kudosten hienorakenteita käydään läpi mikroskooppipreparaattien ja luentojen avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet