Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE4031 Genetiikan menetelmäopinnot II 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Edeltävinä opintoina vaaditaan modernin molekyyligenetetiikan perusteiden ja käytännön hallinta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy selittämään modernien solu- ja molekyylibiologian menetelmien periaatteet ja toimimaan itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaisesti solu- ja molekyylibiologian laboratoriossa, sekä pystyy soveltamaan opetettuja menetelmiä tutkimusongelmien ratkaisuun.

Sisältö

Genetiikan menetelmäopinnot II koostuu luennoista ja molekyylibiologian harjoitustöistä (4 op). Edellytyksenä opintojakson I I suorittamiselle on SOMO1002 (Molekyylibiologian harjoitustyöt, 4 op) kurssin suorittaminen tai vastaavat tiedot ja taidot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistumien opetukseen, suulliset esitykset, harjoitustyöt, työselostukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet