Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3562 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY II 4 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Professori Hannu Oja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakso on jatkoa jaksolle TILASTOLLINEN PÄÄTTELY I. Jakso perehdyttää klassiseen suurimman uskottavuuden menetelmään yleisessä usean parametrin tapauksissa. Opintojakson suorittanut ymmärtää kuinka koetuloksen ja siihen liittyvän tilastollisen mallin avulla tehdään päätelmiä malliin liittyvien tuntemattomien parametrien arvoista, osaa johtaa menetelmiä eri päättelytilanteissa ja osaa tehdä päätelmissä tarvittavat käytännön laskutoimitukset.

Sisältö

Suurimman uskottavuuden menetelmä, uskottavuusfunktio, suurimman uskottavuuden estimointi, uskottavuusalue, suhteellinen uskottavuus, väitteen uskottavuus, riippumattomien kokeiden yhdistäminen, normaaliapproksimaatio, uudelleenparametrisointi. Yleisimmät päättelytilanteet: normaalijakaumavaste (yksi otos, kaksi otosta, useita otoksia, regressionanalyysi), logistinen regressioanalyysi; kontingenssitaulukot. Klassinen estimointi- ja testiteoria: estimaatin rajajakauma ja tehokkuus; luottamusväli; uskottavuusosamäärätesti

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opintojakso pidetään lukuvuonna 2014-2015 kevätlukukaudella ja lukuvuonna 2015-2016 syyslukukaudella.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti + harjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kalbfleisch: Probability and Statistical Inference, Volume 2: Statistical Inference
Luentomateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede