Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0021 Ranskalainen yhteiskunta, P 5 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Ana-Maria Cozma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää historian merkityksen Ranskan yhteiskunnallisessa, alueellisessa ja kulttuurisessa kehityksessä. Opiskelija tuntee Ranskan historian päävaiheet Ranskan vallankumouksesta (1789) nykypäivään sekä keskeisiä yhteiskunnallisia muutoksia 1700-luvulta lähtien (esim. yhteiskuntaluokat, jokapäiväinen elämä). Hän osaa myös kertoa tapahtumista suullisesti ja kirjallisesti ryhmässä ja erikseen.

Sisältö

Perustiedot ranskalaiseen yhteiskuntaan liittyvistä historiallisista tapahtumista ja niiden seurauksista. Suullisia ja kirjallisia harjoituksia joko yksin tai ryhmässä. Perehtyminen tiettyihin historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin teemoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • ranskaksi

Osallistuminen opetukseen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen osallistuminen luento- ja harjoituskursseihin. Suullinen esiintyminen ja kirjalliset tehtävät (oppimispäiväkirja tai muu kirjallinen työ).

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan tunnilla jakamat materiaalit.

Lisätietoja

Opetusta on 4h/vk (2h/vk/luento + 2h/vk suulliset harjoitukset, luento vain joka toinen viikko). Luentokurssi ja harjoitukset arvostellaan arvosanoilla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos