Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0022 Digitaaliset tekstitaidot, P 5 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Christophe Leblay
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa ranskankielistä asiatyylistä tekstiä, analysoida erilaisten tekstien rakennetta ja sisältöä sekä hallitsee tekstinkäsittelyn perusteet. Opiskelija ymmärtää kontekstin ja vastaanottajan merkityksen tekstien tuottamisessa ja osaa mukauttaa tekstinsä erilaisiin tilanteisiin sopivaksi. Opiskelija osaa arvioida oman tekstinsä laatua (mm. oikeakielisyys).

Sisältö

Perustiedot akateemisesta ja ammatillisesta kirjoittamisesta. Kirjoittaminen yksin vs. yhteistyönä. Perehtyminen joihinkin tekstinkäsittelyohjelmiin. Perehtyminen digitaalisen tekstin ominaisuuksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Luento-opetus, muistiinpanokäytäntö, harjoitukset, verkko-opetus ja oppimispäiväkirja.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • ranskaksi

Luento-opetus, muistiinpanokäytäntö, harjoitukset, verkko-opetus ja oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava oppimateriaali.

Lisätietoja

Opetusta on 4h/vk (2h/vk/luento + 2h/vk kirjalliset harjoitukset). Luentokurssi ja harjoitukset arvostellaan arvosanoilla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos