Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITAL0022 A4. Italian kielen tutkimus ja tieteellinen kirjoittaminen, Pp 5 op
Vastuutaho
Italia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Paula Viljanen-Belkasseh ja yliopistonlehtori Melissa Garavini
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Yleiskuvan muodostuminen kielentutkimuksen eri suuntauksista ja tutkimuksenteon perusteista.
Tieteellisen kirjoittamisen kielellisten ja tyylillisten piirteiden hallinta, kyky tuottaa tieteellistä tekstiä.

Sisältö

Johdatus kielentutkimuksen eri suuntauksiin ja tutkimuksen teon perusteisiin; opiskelijan perehtyminen yhteen oppiaineessa tehtyyn opinnäytetyöhön ja työn esitteleminen ryhmässä; kirjaston tiedonhakukoulutus.
Tutustuminen tieteellisen kirjoittamisen kielellisiin ja tyylillisiin piirteisiin ja harjoitustöiden (5) laatiminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 56 t 0 t
Itsenäinen työskentely 74 t 0 t

Opetuskieli

italia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • italiaksi
Harjoitustyö(t)
  • italiaksi
Suullinen tentti
  • italiaksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • italiaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kurssi suoritetaan samanaikaisesti proseminaarin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos