Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITAL0021 A10. Historia, yhteiskunta ja kulttuuri II, V 5 op
Vastuutaho
Italia
Vastuuhenkilö
Emeritusprof. Luigi G. de Anna ja yliopistonlehtori Melissa Garavini
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Italian historian tuntemuksen laajentuminen. Syvällinen kyky ymmärtää italialaisen yhteiskunnan rakenteita ja kehitystä sekä italialaisen kulttuurin eri ilmenemismuotoja.

Sisältö

Tutustuminen Italian historiaan keskiajalta 1800-luvulle. Syvällinen perehtyminen Italian valtion keskeisiin instituutioihin (hallinto, oikeuslaitos, poliittinen järjestelmä, terveydenhuolto ja koulutus) ja kulttuurin eri osa-alueisiin; yksi tiedonhakutehtävä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 56 t 0 t
Itsenäinen työskentely 74 t 0 t

Opetuskieli

italia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • italiaksi
Kirjallinen tentti
  • italiaksi

Tiedonhakutehtävä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Suositellaan suoritettavaksi samaan aikaan Kirjallinen ja suullinen viestintä II -kurssin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos