Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0906 MO8.2 Kuvataide II 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Hanna Niinistö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista kuvataideopetusta 1-6 luokille. Hän hallitsee kuvataiteelle tyypillisiä tiedonhankinnan tapoja, keskeisiä kuvataidekasvatuksen teorioita ja ymmärtää kuvataiteen kautta tietämisen ja tutkimisen tapoja. Opiskelija osaa käyttää opetuksessaan kuvataiteelle ominaisia käsitteitä, tekniikoita, materiaaleja sekä ilmaisullisia keinoja. Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia kuvataiteen lähestymistapoja, menetelmiä ja oppimisympäristöjä.

Sisältö

- kuvataiteen tutkimus- ja suunnittelunäkökulmat, opetussuunnitelmat, oppimateriaalit ja oppilastöiden tarkastelu
- visuaalinen kulttuuri: havainto- ja kokemusnäkökulmat, kuvailmaisu, kulttuuriympäristöt, arkkitehtuuri ja muotoilu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 13 t 0 t
Ryhmäopetus 23 t 0 t
Itsenäinen työskentely 44 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla. Harjoitustyöt, oppimisprosessi ja töiden koulusovellettavuus tallennetaan portfoliomuotoon.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Räsänen, M. 2008. Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.

2. Räsänen, M. 2015. Visuaalisen kulttuurin monilukukirja. Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI 4/ 2015. Helsinki: Aalto-yliopisto.

3. Ajankohtaisia artikkeleita

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma