Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIES0013 Espanjan kieli: Jatkokurssi I 4–5 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja
Vastuuhenkilö
Tiina-Leena Salo (ryhmä A), Minna Aaltonen (ryhmä B)
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Ryhmä A (4 op) on lähinnä tarkoitettu alkeiskurssit I ja II käyneille ja ryhmä B (5 op) kevään alkeiskurssin (ryhmä C, 5 op) käyneille. Kurssille voivat osallistua myös ne, joilla on vastaavat tiedot. Lähtötaso A1.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Yleiskuvaus

Kurssilla harjoitellaan kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa arki- ja työelämän tilanteissa, opitaan lisää espanjan kielen rakenteita sekä harjoitellaan kuullun ymmärtämistä. Lisäksi tutustutaan espanjankielisten maiden kulttuuriin ja tapoihin.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää ja osaa tuottaa yleiskielistä puhetta. Hän selviytyy tavanomaisista sosiaalisista kohtaamisista ja palvelutilanteista. Hän ymmärtää erilaisia selkeitä yleiskielen tekstejä. Hän osaa kertoa kirjallisesti jokapäiväisistä asioista ja arkipäivän elämästä sekä osaa laatia henkilökohtaisen kirjeen ja viestejä käyttäen myös menneitä aikamuotoja.

Sisältö

RYHMÄ A:

Aihepiirit: juhlat, lentomatkustaminen, ruokailu, henkilökohtaiset ongelmat ja toiveet, kirje, uutiset.

Kielioppi: tähän mennessä opittujen verbimuotojen ja pronominien kertaus, menneiden aikamuotojen käyttö, passiivi, subjunktiivi, adjektiivien paikka, käskymuodot.

Kulttuuri: eleet, juhlat, Espanjan historia, perhe, espanjankielinen Amerikka, lehdistö.

--------------

RYHMÄ B:

Aihepiirit: koti ja hotelli, media, espanjankielinen Amerikka, ostokset, juhlat, matkustaminen, henkilökohtaiset ongelmat ja toiveet.

Kielioppi: akkusatiivi ja datiivi, preteriti ja imperfekti, pluskvamperfekti, indefiniitti- ja omistuspronominit, passiivi, indikatiivin ja subjunktiivin preesens.

Kulttuuri: media, eleet, juhlat, Espanjan historia, perhe, espanjankielinen Amerikka.

Toteutustavat

Ryhmä A: Ryhmäopetus 48 t, Itsenäinen työskentely 60 t.

Ryhmä B (5 op): Ryhmäopetus 56 tuntia, Itsenäinen työskentely 79 t.

Itsenäinen työskentely sisältää myös tenttiin valmistautumisen sekä siihen osallistumisen.

Kurssin suorittaminen ohjattuna itseopiskeluna: pienryhmä- ja luento-opetus: 6 t, itsenäinen työskentely (kirjallinen tentti mukaan lukien) 102 t, josta osa verkossa (4 op).

Opetuskieli

suomi, espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi

Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä, sanakokeita, kirjallisia lisätehtäviä, aineita ja verkkotehtäviä.

Kurssin suorittaminen ohjattuna itseopiskeluna: pienryhmä- ja luento-opetus: 6 t, kaksi tapaamista espanjalaisen tuutorin kanssa (2x20 min), harjoitustyöt ja kirjallinen tentti (4 op).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

RYHMÄ A: Mäkinen-Riiho, ¿Qué tal? 2 (2007) sekä opettajan materiaali. Kurssialue Moodlessa.

RYHMÄ B: Mäkinen-Riiho, ¿Qué tal? 1, tekstikirja ja harjoituskirja kpl 13-17 ja Mäkinen-Riiho, ¿Qué tal? 2 (2007) kpl 1-6. Kurssialue Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Espanjan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/espanja)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet