Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIIT0001 Italian kieli: Alkeiskurssi I 4–6 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/italia
Vastuuhenkilö
Veera Scotto di Marco
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Yleiskuvaus

Nopeasti etenevä italian kielen alkeiskurssi, jonka tavoitteena on tutustua italian kielen perusrakenteisiin. Samalla tutustutaan maan kulttuuriin ja tapoihin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset ääntämiseen liittyvät seikat ja osaa kommunikoida yksinkertaisissa ja helpoissa arkipäivän tilanteissa. Hän ymmärtää arkipäiväisiin tapahtumiin liittyvää puhetta ja tekstiä ja hallitsee jonkin verran italian kielen perusrakenteita. Lisäksi hän on tutustunut italialaiseen tapakulttuuriin.

Sisältö

Aihepiirit: tervehtiminen ja hyvästely, voinnin ja nimen kysyminen, itsensä esittely ja itsestään kertominen, kahvilassa, apteekissa, tupakkakaupassa, ravintolassa ja lehtikioskilla asioiminen, tapaamisen ehdottaminen ja siitä sopiminen, kielitaidosta kertominen, kaupungin kuvailu.

Kielioppi: ääntäminen, persoonapronominit, joitakin epäsäännöllisiä verbejä preesensissä, säännölliset verbit preesensissä, verbin kielteinen muoto, joitakin prepositioita, kysymyssanoja, adjektiivit, substantiivin suku ja monikkomuodot, artikkelit ja niiden käyttö, kellonajat, rakenne c'è/ci sono, si-passiivi, lukusanoja.

Toteutustavat

Kurssin suorittaminen 4 opintopisteen laajuisena (ryhmät A ja B): ryhmäopetus 48 t ja itsenäinen työskentely 60 t.

Kurssin suorittaminen 6 opintopisteen laajuisena (ryhmät A ja B): ryhmäopetus 48 t ja itsenäinen työskentely 114 t (josta 27 t verkossa).

Kurssin suorittaminen ohjattuna itseopiskeluna (ryhmä C):
- 4 opintopisteen laajuisena: ryhmäopetus 14 t ja itsenäinen työskentely 94 t.
- 6 opintopisteen laajuisena: ryhmäopetus 14 t ja itsenäinen työskentely 148 (josta 27 t verkossa).

Kurssin suorittaminen täysin itsenäisesti (ryhmä D):
- 4 opintopisteen laajuisena: itsenäinen työskentely 108 t.
- 6 opintopisteen laajuisena: itsenäinen työskentely 162 t (josta 27 t verkossa).

Itsenäinen työskentely sisältää myös tenttiin lukemisen ja kirjallisen tentin.

Opetuskieli

suomi, italia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • italiaksi
Harjoitustyö(t)
  • italiaksi
Kirjallinen tentti
  • italiaksi

Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä, sanakokeita, kirjallisia lisätehtäviä, aineita ja verkkotehtäviä.

Kurssin suorittaminen ohjattuna itseopiskeluna (ryhmä C):
Osallistuminen kontaktiopetukseen (14 t) ja 2 tapaamista italialaisen tuutorin kanssa (2x20 min.), harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Kurssin suorittaminen täysin itsenäisesti (ryhmä D): 2 tapaamista italialaisen tuutorin kanssa tai muulla tavoin suoritettu suullinen harjoitus, harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Ryhmät A, B, C: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti. Ryhmä D: Harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi, Bella vista 1, opettajan materiaali ja SanomaPron kirjalliset lisätehtävät ja verkkotehtävät.

Kurssialue Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Italian kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/italia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet