Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIIT2008 Italian kieli: Kielioppikurssi, taso II 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/italia
Vastuuhenkilö
Veera Scotto di Marco
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vähintään alkeiskurssit I ja II sekä jatkokurssi I suoritettuna. Kurssi suositellaan suoritettavaksi jatkokurssien II tai III aikana tai niiden jälkeen.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Yleiskuvaus

Kerrataan ja syvennetään jatkokursseilla I ja II opittua italian peruskielioppia ja tehdään siihen liittyviä kirjallisia harjoituksia.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on parantanut italian kielen keskeisten perusrakenteiden aktiivista ymmärtämistä ja käyttövalmiutta ja tunnistaa italian kielen keskeiset perusrakenteet yleiskielen tekstissä.

Sisältö

Kurssilla vahvistetaan italian kielen keskeisten perusrakenteiden osaamista pitäen erityisesti silmällä suomalaisen kielenoppijan vaikeuksia. Kielioppia kerrataan erilaisten kirjallisten harjoitusten avulla. Samalla laajennetaan sanavarastoa ja opitaan yleisiä puhekielen ilmaisuja.

Kielioppi: yhdistetyt objekti- ja datiivipronominit, pronominaaliadverbit ci ja ne, relatiivipronominit, pronominaaliverbit, käskymuodot, futuuri, konditionaali, gerundi, konjunktiivi, modaaliapuverbien perfekti, si-passiivin perfekti, perfektin ja imperfektin käyttö, pluskvamperfekti, komparatiivi, possessiivipronominit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 0 t 54 t

Opetuskieli

suomi, italia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • italiaksi

Kurssiin ei kuulu kontaktiopetusta, vaan se suoritetaan itsenäisesti verkkopohjaisena itse laaditun aikataulun mukaisesti syksyllä/keväällä/kesällä jonkin peruskurssin ohessa tai sen jälkeen. Ennen kurssia sovitaan opettajan kanssa aikataulusta sekä kirjallisten harjoitusten palautuksesta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Harjoitustyöt.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssialue Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Italian kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/italia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet