Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA0027 Ranskan kieli: Alkeiskurssi I 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska
Vastuuhenkilö
Hannele Guérin ja Sandra Jacquemot
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Yleiskuvaus

Nopeasti etenevä ranskan kielen alkeiskurssi, jolla tutustutaan ranskan kielen perusrakenteisiin, maan kulttuuriin ja tapoihin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on sellainen peruskielitaito, jonka avulla hän selviää kaikkein tavallisimmissa arkielämän tilanteissa. Opiskelija osaa lausua ranskan kielen äänteet ja hallitsee intonaation perusteita. Hän pystyy seuraamaan jokapäiväisiin, välittömiin tilanteisiin liittyviä keskusteluja. Opiskelija pystyy lukemaan yksinkertaisia tekstejä ja hän selviytyy tavallisista sosiaalisista kohtaamisista. Opiskelija ymmärtää myös ranskalaista kulttuuria ja tapoja.

Sisältö

Aihepiirit: Kohteliaisuusfraaseja, esittäytyminen, kellonajat, päivämäärät, puhelinkäyttäytyminen, kahvila- ja ravintolatilanne, työhön liittyviä tilanteita, perhesuhteista kertominen, omasta maasta kertominen, ranskalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan tutustuminen.

Kielioppi: ääntäminen, verbikonjugaatiot ja tavalliset epäsäännölliset verbit preesens-aikamuodossa, substantiivit ja artikkelit, partitiivin käytöstä, adjektiivit, pronominit, kysymyslause ja kysymyssanat, lukusanat. Katso tarkemmin kurssin ydinainesanalyysi: http://users.utu.fi/hangue/alkeiskurssi_I_ydinainesanalyysi.htm

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 44 t 0 t
Itsenäinen työskentely 54 t 0 t

54 h itsenäistä työskentelyä sisältää myös tenttiin lukemisen ja kirjallisen tentin.

Kurssin suorittaminen ohjattuna itseopiskeluna: Ranskan alkeet I, ohjattu itseopiskelu, ryhmä C: pienryhmä- ja luento-opetus: 4 t, yksilöopetus 1 t, itsenäinen työskentely 93 t.
Ranskan alkeet I, ohjattu itseopiskelu, ryhmä D: pienryhmä- ja luento-opetus: 6 t, itsenäinen työskentely 93 t

Opetuskieli

suomi, ranska, englanti

Ryhmien A ja C opetus suomeksi ja ranskaksi.
Ryhmien B ja D opetus englanniksi ja ranskaksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi

Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä, sanakokeita ja aineita. Ranskan alkeiskurssi I on mahdollista suorittaa myös ohjattuna itseopiskeluna. Ryhmiä on kaksi, ryhmä C ja ryhmä D.
Ranskan alkeet I, ohjattu itseopiskelu, ryhmä C: Katso tarkemmin opettajan kotisivulta:
http://users.utu.fi/hangue/
Sieltä löytyy linkki ranskan alkeiskurssi I, ryhmä C:n ohjatun itseopiskelun kotisivulle.
Ranskan alkeet I, ohjattu itseopiskelu, ryhmä D: The course is available on the Moodle page : Kira 0027 French : Beginners's course 1 D, self study.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen tentti, harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ryhmät A ja C:
Oppikirja
Martikainen - Lindgren - Lanoire, C'est parfait ! 1, Otava 2017.Kappaleet 1-5. HUOM täysin uudistettu painos. Viime vuoden oppikirja Parfait 1 ! ranskaa aikuisille ei käy tämän uudistetun rinnalla. Sekä opettajan laatima ja kokoama oppimateriaali " Ranskan AK I, kielioppi, tekstit ja harjoitukset/Hannele Guérin". Opettajan materiaalivihon jokainen tulostaa ennen kurssin alkua Moodle-oppimisalustalta. Kurssiavaimen Moodleen saat opettajan kurssille hyväksymisviestissä  ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ryhmä B: Nivanka, Eevi & Sutinen, Soili, Chez Marianne 1. Finn Lectura. The course covers chapters 1-6.

Handouts prepared by the teacher.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Ranskan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet