Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA0028 Ranskan kieli: Alkeiskurssi II 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska
Vastuuhenkilö
Hannele Guérin ja Sandra Jacquemot
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kurssi sopii alkeiskurssi I:n suorittaneille tai vastaavat tiedot omaaville.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Yleiskuvaus

Nopeasti etenevän ranskan alkeiskurssin toinen osa, jolla opitaan lisää kielen perusrakenteita ja tutustutaan ranskankielisten maiden kulttuuriin ja tapoihin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on sellainen toimiva alkeiskielitaito, jolla hän selviytyy useissa tavallisissa arkitilanteissa ranskankielisillä alueilla. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa keskeiset ääntämiseen ja intonaatioon liittyvät asiat ja hän selviytyy tavallisista sosiaalisista kohtaamisista ja yleisimmistä palvelutilanteista arkielämässä. Opiskelija pystyy lukemaan yksinkertaisia tekstejä ja löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä asiatekstistä. Hän osaa kirjoittaa henkilökohtaisia viestejä ja yksinkertaisia kirjeitä. Opiskelija ymmärtää laajemmin ranskankielisten maiden kulttuuria ja tapoja.

Sisältö

Aihepiirit: ostoksilla käynti, tien kysyminen, kirjeen kirjoittaminen, ympäristö, ruokailu ja ateriointi, työhön ja työnhakemiseen liittyviä tilanteita, lipun ostaminen, hotellivaraus, lääkärissä käynti, omasta maasta kertominen. Ranskankielisten maiden kulttuuriin ja elämäntapaan tutustuminen.

Kielioppi: passé composé, imparfait, futuuri ja ehtolauseet, imperatiivi, artikkelit ja partitiivin käyttö, adverbit, adjektiivin ja adverbin vertailu, relatiivipronominit, epäsuora kysymyslause. Katso tarkemmin kurssin ydinainesanalyysi:
http://users.utu.fi/hangue/alkeiskurssi_II_ydinainesanalyysi.htm

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 46 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Group B : Teaching 44 h + 62 h individual work

Ryhmä A: 60 t itsenäistä työskentelyä sisältää myös tenttiin lukemisen ja kirjallisen tentin.
Ryhmä B: 62 t itsenäistä työskentelyä sisältää myös tenttiin lukemisen ja kirjallisen tentin.
Koko alkeiskurssi II:n suorittaminen ohjattuna itseopiskeluna: Ryhmä C: pienryhmäopetus: 4 t, tuutorointi 1 t, itsenäinen työskentely 103 t.
Ryhmä D: pienryhmäopetus: 6 t, itsenäinen työskentely 103 t

Koko alkeiskurssi II:n suorittaminen ohjattuna itseopiskeluna: pienryhmäopetus: 4 t, tuutorointi 1 t, itsenäinen työskentely 103 t.

Opetuskieli

suomi, ranska, englanti

Ryhmien A ja C opetus suomeksi ja ranskaksi.
Ryhmien B ja D opetus englanniksi ja ranskaksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi

Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä, sanakokeita ja aineita.
Ranskan alkeiskurssi II on mahdollista suorittaa myös ohjattuna itseopiskeluna. Ryhmiä on kaksi, ryhmä C ja ryhmä D.
Ranskan alkeet II, ohjattu itseopiskelu, ryhmä C: Katso tarkemmin opettajan kotisivulta:
http://users.utu.fi/hangue/
Sieltä löytyy linkki ranskan alkeiskurssi II, ryhmä C:n ohjatun itseopiskelun kotisivulle.
Ranskan alkeet II, ohjattu itseopiskelu, ryhmä D: The course is available on the Moodle page : Kira 0028 French Beginners's course II

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen tentti, harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ryhmät A ja C: 

Oppikirja Martikainen - Lindgren - Lanoire, C'est parfait ! 1, Otava 2017.Kappaleet 6-10. HUOM täysin uudistettu painos. Viime vuoden oppikirja Parfait 1 ! ranskaa aikuisille ei käy tämän uudistetun rinnalla. Sekä opettajan laatima ja kokoama oppimateriaali " Ranskan AK II, kielioppi, tekstit ja harjoitukset/Hannele Guérin".Opettajan materiaalivihon jokainen tulostaa ennen kurssin alkua Moodle-oppimisalustalta. Kurssiavaimen Moodleen saat opettajan kurssille hyväksymisviestissä  ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ryhmä B: Nivanka, Eevi & Sutinen, Soili, Chez Marianne 1. Finn Lectura. The course covers chapters 7-12

Handouts prepared by the teacher.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Ranskan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet