Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIVE0010 Venäjän kieli: Alkeiskurssi I 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/venäjä
Vastuuhenkilö
Birgitta Tjurin-Muranen
Edeltävät opinnot
Edeltäviä opintoja ei vaadita, sillä kurssi lähtee aivan alkeista. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet venäjän kieltä.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Yleiskuvaus

Kurssi lähtee aivan alkeista. Kurssilla tutustutaan venäjän aakkosiin, kielen perusrakenteisiin sekä maan kulttuuriin ja tapoihin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee kyrilliset aakkoset, ymmärtää ja osaa itse tuottaa yksinkertaista, yleiskielistä puhetta sekä pystyy yksinkertaiseen kirjalliseen ilmaisuun. Opiskelija myös ymmärtää venäläistä kulttuuria ja tapoja. Hänellä on myös työelämässäkin tarvittavia pari- ja ryhmätyötaitoja sekä kykyä käsitellä ja tulkita tietoa kriittisesti.

Sisältö

Kurssilla opetellaan aluksi kirjoittamaan kyrilliset aakkoset sekä ääntämään venäjän äänteitä. Kurssin aikana perehdytään venäjän kielen perusteisiin erilaisten puhe-, kuuntelu-, luku- ja kirjoitusharjoitusten avulla sekä tutustutaan venäläiseen elämään ja kulttuuriin.

Aihepiireinä ovat mm. tutustuminen, kansallisuudet ja kielitaito, perhe ja asuminen. Rakenteista opiskellaan mm. substantiivien suku ja luku, verbin preesenstaivutus, pronomineja sekä sijamuodoista yksikön prepositionaali ja akkusatiivi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 46 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
  • venäjäksi
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi

Harjoitustyöt tarkoittavat mm. kotitehtäviä, muita kirjallisia harjoituksia sekä tutorointia.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallisen loppukokeen lisäksi kurssilla on käytössä jatkuva arviointi, jossa otetaan huomioon harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Kurssiarvosana voi nousta aktiivisen osallistumisen ansiosta, varsinkin rajatapauksissa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kts. opintojakso lukuvuosien 2016-2017 ja 2017-2018 opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Venäjän kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/venäjä)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet