Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIVE0012 Venäjän kieli: Jatkokurssi I 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/venäjä
Vastuuhenkilö
Birgitta Tjurin-Muranen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Jatkokurssi I on tarkoitettu lähinnä kielikeskuksen alkeiskurssit I-II:n suorittaneille tai muulla tavoin vastaavat tiedot hankkineille opiskelijoille. Kurssin lähtötaso on A1.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Yleiskuvaus

Kurssin alussa kerrataan ja syvennetään alkeiskursseilla opittuja rakenteita. Kurssilla perehdytään venäjän kielen perusteisiin erilaisten puhe-, kuuntelu-, luku- ja kirjoitusharjoitusten avulla. Kurssin aikana opiskellaan keskeisimpiä rakenteita ja perussanastoa, jonka avulla selviää monissa arkielämän tilanteissa. Kurssilla perehdytään myös venäläiseen kulttuuriin ja elämäntapaan.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa tuottaa yksinkertaista yleiskielistä puhetta, joka liittyy tuttuihin häntä itseään koskeviin asioihin. Hän myös ymmärtää selkeää arkipäivän kirjoitettua kieltä sekä osaa kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä tutuista aiheista. Opiskelija ymmärtää venäläistä maailmaa, kulttuuria ja tapoja. Hänellä myös on työelämässäkin tarpeellisia ryhmätyö- ja mediataitoja, eli kyky tehdä yhteistyötä sekä valmiuksia ymmärtää, käyttää ja arvioida eri formaateissa olevaa informaatiota.

Sisältö

Varsinaisen oppikirjamateriaalin lisäksi kurssilla luetaan erityyppisiä lyhyitä tekstejä mm. sanoma- ja aikakauslehdistä sekä kaunokirjallisuudesta. Kurssin aihepiirejä ovat mm. asuminen, terveys, ulkonäkö ja pukeutuminen. Rakenteista kerrataan yksikön sijamuodot ja opiskellaan mm. monikon sijamuodot, verbin aspektit, konditionaali sekä adjektiivin vertailumuodot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 46 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
  • venäjäksi
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi

Harjoitustyöt tarkoittavat mm. kotitehtäviä, kirjoitelmaa ja tutorointia.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallisen loppukokeen lisäksi kurssilla on käytössä jatkuva arviointi, jossa otetaan huomioon harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Kurssiarvosana voi nousta aktiivisen osallistumisen ansiosta, varsinkin rajatapauksissa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kts. opintojakso lukuvuosien 2016-2017 ja 2017-2018 opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Venäjän kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/venäjä)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet