Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3392 PSYKOMETRIIKKA 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
lv. 2016-2017 Johanna Kaakinen, lv. 2017-2018 Tuomo Häikiö
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot testiteoriasta sekä perusvalmiudet analysoida psykologisia mittareita. Lisäksi opiskelija tuntee yhden yleisessä käytössä olevan psykologisen testin ja osaa tulkita sen tuloksia.

Sisältö

Kurssilla perehdytään testiteoriaan, psykologiseen mittaamiseen sekä psykologisten testien laatimiseen ja arvioimiseen. Kurssilla tutustutaan myös psykologisten testien käyttämiseen tutkimuksessa ja asiakastyössä. Tietojen sovelluksia harjoitellaan analysoimalla psykologisia testejä. Tietoja sovelletaan käytännössä psykologisen testin antamiseen ja testitulosten tulkintaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 32 t 0 t
Harjoitukset 6 t 0 t

Luento-opetus 32 h (osin yhdessä klinikkalehtorin kanssa), harjoitukset 6 h ja itsenäistä työskentelyä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Demonstraatiot, harjoitustyö, osallistuminen seminaariin sekä kirjallinen kuulustelu: luennot.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemisto: Murphy & Davidshofer: Psychological testing: Principles and applications.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos