Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3397 P.4.1. TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN PSYKOLOGIAN PERUSTEET 5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Ari Kaukiainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen terveyden ja mielenterveyden paradigmaattisista lähestymistavoista, mielenterveyden häiriöiden esiintyvyydestä ja niiden luokittelusta, terveyden ja mielenterveyden edistämisestä ja häiriöiden interventioista sekä psykologin asiantuntijaroolista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sisältö

Mielenterveyden lähestymistavat ja peruskäsitteet, mielenterveyshäiriöiden selitysmallit, esiintyvyys ja luokittelujärjestelmät; elämänkaareen liittyvät kriittiset vaiheet, kriisit ja mielenterveyden ongelmat, terveyden ja mielenterveyden interventiot sekä psykologin asiantuntijuus terveydenhuollossa ja kasvatuksen ja opetuksen organisaatioissa.
Kurssi järjestetään valtakunnallisena virtuaaliluentosarjana, lisätietoja www.psykonet.fi (virtuaaliopetustarjonta).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Paikallisia luentoja 2 h, videovälitteisiä luentoja 12 h

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu: luennot ja tenttikirjallisuus: Smith, Nolen-Hoeksema, Fredrickson & Loftus (2003 tai 2009): Atkinson and Hilgard's introduction to psychology (luvut 14-16) ja Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen & Partonen (toim.) (2007 tai 2010): Psykiatria (luvut 1, 2, 4, 17, 26-28, 30, 33) TAI Lönnqvist, Henriksson, Marttunen & Partonen (toim.) 9. uudistettu painos 2011: Psykiatria (vastaavat luvut 1, 3, 23, 25-27, 29, 31)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus: Smith, Nolen-Hoeksema, Fredrickson & Loftus (2003 tai 2009): Atkinson and Hilgard's introduction to psychology, luvut 14-16 ja Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen & Partonen (toim.) (2007 tai 2010): Psykiatria (luvut 1, 2, 4, 17, 26-28, 30, 33)
TAI Lönnqvist, Henriksson, Marttunen & Partonen (toim.) 9. uudistettu painos 2011: Psykiatria (vastaavat luvut 1, 3, 23, 25-27, 29, 31)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos