Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3285 A.4.2. PSYYKKISET HÄIRIÖT 4–5 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Aija-Mari Maunula ja Mari Barck (pääaineopiskelijoiden luentokurssi), Ari Kaukiainen 1.8.2016-31.3.2017, Susanna Salomäki 1.4.2017 alkaen (sivuaineopiskelijoiden kirjatentti)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii sekä lapsuuden että aikuisuuden yleisimmät kehityksen, persoonallisuuden ja mielenterveyden häiriöiden oireet, esiintyvyyden ja hoitosuuntaukset.

Sisältö

Häiriöiden luokittelu, yleisimmät diagnoosijärjestelmät, yleisimpien häiriöryhmien kuvailu, tarkempi tutustuminen yhteen tai kahteen lasten ja aikuisten psyykkiseen häiriöön (viimeksi mainittu koskee vain pääaineopiskelijoita).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Seminaari 12 t 0 t

Pääaineopiskelijat: 30 h luentoja, 12 h seminaarityöskentelyä sekä lisäksi pienryhmätyöskentelyä. Pääaineopiskelijoiden kurssin laajuus on 5 op.
Sivuaineopiskelijat: kirjallisuustentti sähköisenä tenttinä. Sivuaineopiskelijoiden kurssin laajuus on 4 op.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Pääaineopiskelijat: Aktiivinen osallistuminen kurssiin, kirjallinen kuulustelu: luennot ja tenttikirjallisuus: Mash & Wolfe (2005): Abnormal Child Psychology, luvut 4-14 ja Butcher, Mineka, & Hooley (2011/2008). Abnormal Psychology. Core Concepts, luvut 4-14. Oheislukemisto: Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen & Partonen (toim.) (2007 tai uudempi painos): Psykiatria ja Räsänen, Moilanen, Tamminen, Almqvist (2000) Lasten- ja nuorisopsykiatria tai uudempi (2013) painos sekä Sinkkonen & Kalland (2011) Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen.
Sivuaineopiskelijat: kirjallisuustentti: Mineka, & Hooley (2011/2008). Abnormal Psychology. Core Concepts, luvut 4-14 ja Sinkkonen & Kalland (2011) Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen sekä Mash & Wolfe (2005): Abnormal Child Psychology, luvut 4-14

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Sivuaineopiskelijat: Jakson voi suorittaa kirjallisuustenttinä sähköisenä tenttinä koko lukuvuoden. Sivuaineopiskelijoiden kurssin laajuus on 4 op. Kirjatentin vastaanottaa Ari Kaukiainen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pääaineopiskelijoiden luentokurssin yhteydessä tenttikirjallisuus: Mash & Wolfe (2005): Abnormal Child Psychology, luvut 4-14 ja Butcher, Mineka, & Hooley (2011/2008). Abnormal Psychology. Core Concepts, luvut 4-14. Oheislukemisto: Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen & Partonen (toim.) (2007 tai uudempi painos): Psykiatria ja Räsänen, Moilanen, Tamminen, Almqvist (2000): Lasten- ja nuorisopsykiatria tai uudempi (2013) painos sekä Sinkkonen & Kalland (2011): Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen.
Sivuaineopiskelijat: kirjallisuustentti: Mineka, & Hooley (2011/2008). Abnormal Psychology. Core Concepts, luvut 4-14 ja Sinkkonen & Kalland (2011) Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen sekä Mash & Wolfe (2005): Abnormal Child Psychology, luvut 4-14.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos