Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3412 S.4.3. PSYKOLOGINEN ARVIOINTI 8 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Ari Kaukiainen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii psykologisen arviointiprosessin taitoja sekä osaa jäsentää yksilötutkimusta ja kliinistä päätöksentekoa.

Sisältö

Opiskelija perehtyy motivoivan haastattelun teoriaperustaan ja käytäntöihin yksilöarvioinnissa sekä kliiniseen päätöksentekoon ja lausunnointiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Seminaari 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Alkukuulustelu, aktiivinen osallistuminen kurssiin, perehtyminen oheislukemistoon ja oppimispäiväkirjan laatiminen.
Alkukuulustelu: Cormier & Nurius (2003): Interviewing and Change Strategies for Helpers, 5. tai uudempi painos, luvut 1-9, katso kohdasta oppimateriaalit.
Oheislukemisto: Cormier & Nurius (2003): Interviewing and Change Strategies for Helpers, 5. tai uudempi painos, Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio (toim.) (2008): Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin (luvut 1-7). Lisäksi sopimuksen mukaan artikkeleita.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Alkukuulustelu muodostaa 30% ja oppimispäiväkirja 70% kurssin kokonaisarvosanasta.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

tai 4. vuoden syksy. Huom. jos suoritat kurssin 4. vuoden syksyllä myös muut ammatilliset opinnot siirtyvät vuodella (tämä on pakollinen edeltävä kurssi)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alkukuulustelu: Cormier & Nurius (2003): Interviewing and Change Strategies for Helpers, 5. tai uudempi painos, luvut:
Building your foundation as a helper
Ingredients of an effective helping relationship
Listening
Influencing responses
Assessing and conceptualizing client problems, concerns, and context
Conducting and interview assessment with clients

Oheislukemisto: Cormier & Nurius (2003): Interviewing and Change Strategies for Helpers, 5. tai uudempi painos, Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio (toim.) (2008): Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin (luvut 1-7). Lisäksi sopimuksen mukaan artikkeleita

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos