Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK3286 KLINIKKAKURSSI I 7 op
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Ari Kaukiainen, 1.1. 2018 alkaen Riikka Korja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

ks. kohta S.4.4.-S.4.5. Moniammatillinen klinikkaopetus

Sisältö

ks. kohta S.4.4.-S.4.5. Moniammatillinen klinikkaopetus

Toteutustavat

1) 22 h luentoja, joista puolet suunnattu psykologian opiskelijoille ja puolet moniammatillisia luentoja yhdessä sosiaalityön opiskelijoiden kanssa, asiakastapauksen/ perheen tutkiminen pienryhmässä ja muu tähän liittyvä työ (vähintään 20 h), 16 h työnohjausta pienryhmässä sekä 16 h tapausseminaarityöskentelyä ja tiivistelmä oppimispäiväkirjasta. Opiskelija osallistuu lisäksi 20 h itsenäisiin pienryhmäharjoituksiin (testiharjoittelu) sekä vähintään 20 h pienryhmätyöskentelyyn (liittyy asiakastyöhön).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Osallistuminen kurssiin ja luento-/oppimista reflektoiva tehtävä. Osallistuminen luennoille, asiakastyöhön, työnohjaukseen ja seminaareihin pakollista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden kevät

3. vuoden kevät tai 4. vuoden kevät. Huom. jos teet kurssin 4. vuoden keväällä myös sellaisten opintojaksojen, joiden pakollisena edelvänä opintona tämä kurssi on, suoritusajankohta siirtyy myöhemmäksi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos