Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3071 A8. Lisäopintoja 10 op

Yleiskuvaus

Vapaaehtoisia opintoja, jotka eivät kuulu varsinaisiin 45 op:n laajuisiin aineopintoihin, mutta pääaineopiskelija voi halutessaan suorittaa aineopinnot myös 45-55 op:n laajuisina.

Osaamistavoitteet

Valitun opintojakson tavoitteet

Sisältö

Suoritettavaksi valitusta opintojaksosta riippuen. Kohtaan sopivat esim. valinnaisopinnoissa mainitut kurssit sekä Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen.
Lisäksi opintopisteitä voi saada palkattomasta, lyhytkestoisesta harjoittelusta, joka lisää opiskelijan tuntemusta oman alansa työelämästä. Tällaista työkokemusta voi hankia toimimalla kongressiavustajana, vetämällä lukupiirejä yms. Harjoittelun hyväksymisestä osaksi opintoja on sovittava etukäteen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi

Suorituskieli ja suoritustavat vaihtelevat opetustarjonnasta ja valitusta kohdasta riippuen.

Mikäli opintojakso suoritetaan vieraskielisenä erikoiskurssina, jonka on ilmoitettu korvaavan kyseisen kohdan, kerryttää se myös kansainvälistymistä tukevia opintoja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Opetuksen järjestävä taho voi vaihdella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Yleinen kirjallisuustiede, aineopinnot (Yleinen kirjallisuustiede)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies