Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3035 S6. Valinnaisopintoja 10 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Professorit; useita opettajia

Osaamistavoitteet

Antaa valmiuksia tutkielman laatimista varten, syventää opiskelijan tuntemusta tutkielmassaan käsittelemästä kirjallisuudesta, teoriasta tms.

Sisältö

Opiskelija suorittaa omaa tutkielmaansa tukevia opintoja oman valintansa mukaan esim. kohdasta A4. Kohta voidaan suorittaa oppiaineessa järjestettävällä vaihtuvalla opetustarjonnalla, erikseen sovitulla tavalla muissa oppiaineissa järjestettävällä opetuksella, itsenäisellä työskentelyllä tai työharjoittelulla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
 • suomeksi

Mikäli opintojakso suoritetaan vieraskielisenä erikoiskurssina, jonka on ilmoitettu korvaavan kyseisen kohdan, kerryttää se myös kansainvälistymistä tukevia opintoja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

On suositeltavaa suorittaa omaa tutkielmaa tukevia opintoja. Suoritustavat vaihtelevat opetustarjonnasta riippuen. Voidaan sopia erikseen tutkielman ohjaajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies