Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2583 S2a Teorianmuodostus ja metodologiat: kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään teorioista ja menetelmistä ja osaa soveltaa eri lähestymistapoja ongelmakeskeisesti ja kriittisesti. Hän oppii erottamaan eri menetelmien taustateoriat ja -filosofiat.

Sisältö

Taidehistoriallisen tutkimuksen nykysuuntausten sekä eri lähestymistapojen syventävä hallinta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Itsenäinen työskentely ja/tai syksyllä 2016 ja 2017 järjestettävä korvaava metodologia-kurssi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuusvaihtoehdoista sovitaan kuulustelijan kanssa.

1. Preziosi, Donald (toim.), The Art of Art History: A Critical Anthology, 1998, luvut 5–7, s. 227–396.
2. Baird, George, The Space of Appearance, 1995. [sivut 1-97, 129-237, 303-347]
3. Ja yksi seuraavista:

 • Bourdieu, Pierre, The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature, 1993, I, II: 5 ja 6, III.
 • Bryson, Norman (toim.), Visual Theory. Painting and Interpretation, 1991.
 • Kuusamo, Altti, Tyylistä tapaan. Ikonografia, tyyli, semiotiikka, 1996.
 • Mitchell, W. T. J., Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, 1994.
 • Mitchell, W. T. J., Iconology. Image, Text, Ideology, 1986.
 • Iversen, Margaret & Melville, Stephen, Writing Art History. Disciplinary Departures. 2010.
 • Bal, Mieke, A Mieke Bal Reader. 2006. [sivut 149-334]

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies