Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2175 A5.f. / A6.d. Muu ala I 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee jonkin muun musiikintutkimuksen suuntauksen tai musiikkitieteen ulkopuolisen alan käsitteistöä ja lähtökohtia ja osaa soveltaa niitä musiikkitieteellisen harjoitustyön, esseen tai HuK-tutkielman rajoissa.

Sisältö

Opiskelija perehtyy musiikkitieteen opintojensa kannalta tärkeään alaan esimerkiksi laitoksen tai tiedekunnan yhteisen opetuksen, TY:n muiden laitosten tai tiedekuntien tai jonkun toisen korkeakoulun tarjoaman opetuksen puitteissa.

Toteutustavat

Kurssi JA/TAI itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
  • suomeksi
  • ruotsiksi

Opetusmuodon mukaan. Opintojakso suoritetaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies