Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSP0001 P1 Johdatus museologiaan 4 op
Vastuutaho
Museologia, Pori
Vastuuhenkilö
Kulttuuriperinnön yliopistonlehtori ja tuntiopettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva kulttuuriperintöprosesseista ja museoista instituutioina sekä taitoa suhteuttaa näitä ilmiöitä historialliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Tavoitteena on myös antaa teoreettista taustatietoa näiden ilmiöiden analysoimiseksi ja problematisoimiseksi.

Sisältö

Opintojakso antaa yleiskuvan museologiasta tieteenalana, museoista instituutioina ja kulttuurisina ilmiöinä, antikvaarisen ajattelun ja museotyön historiasta ja organisaatioista sekä kulttuuriperintöä ja museoita säätelevistä laeista, sopimuksista ja ohjeista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajakohtaisesti ilmoitettavissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, MUSEOLOGIA (Museologia, Pori)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies