Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EIHS1006 S2 Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen erityiskysymyksiä 10 op
Vastuutaho
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Professorit ja muut pro gradu -töiden ohjaajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään oppiainekohtaisista tai niiden välille sijoittuvista tieteellisistä erityiskysymyksistä. Erityiskysymykset voivat sisältää tieteenteoreettista ja metodologista ainesta tai yhtä lailla tieteellisen toiminnan käytännön taitojen syventäviä jatkokursseja.

Sisältö

Opintojakso koostuu erityiskysymyksiin liittyvistä kursseista ja kirjallisuudesta. Opintojakson voi suorittaa myös osallistumalla kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen oppiaineiden alaan kuuluvaan tutkimustietoa soveltavaan projektiin. Projektit toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Projekteista sovitaan lukuvuosittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
tai hyväksytty/hylätty

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittava kirjallisuus

Lisätietoja

Tentittävästä kirjallisuudesta ja muista korvaavista suorituksista sovitaan professorin tai pro gradu -työn ohjaajien kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies