Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2143 A5.a. Populaarimusiikin tutkimus I 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee populaarimusiikin tutkimuksen oppihistoriaa ja pääsuuntaukset sekä osaa soveltaa ajankohtaisia lähestymistapoja ja menetelmiä musiikkitieteellisen harjoitustyön, esseen tai HuK-tutkielman rajoissa.

Sisältö

Populaarimusiikin tutkimuksen oppihistoria sekä valikoidut lähestymistavat ja menetelmät tieteidenvälisine yhteyksineen ja painotuksineen.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI Essee TAI Kirjatentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
 • suomeksi
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
 • suomeksi
 • ruotsiksi

Luentokurssina opintojakso suoritetaan suomeksi, kirjatenttinä tai esseenä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentti: valitaan sopimuksen mukaan 500 sivua esim. seuraavista:

Hesmondhalgh & Negus (toim.), Popular Music Studies; Frith, Performing Rites; Middleton, Studying Popular Music; Middleton (toim.), Reading Pop; Moore (toim.), Analyzing Popular Music; Musiikin suunta 4/2004 (Elämän valttikortit); Negus, Popular Music in Theory; Frith & Goodwin (toim.), On Record; Scott (toim.), The Ashgate Research Companion to Popular Musicology; Shuker, Understanding Popular Music.

Essee- ja kirjatenttisuoritus: kirjallisuudesta sovittava vastuuopettajan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista tai esseen tekemistä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies