Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI3008 S2.a. Populaarimusiikin erityiskysymyksiä 5–10 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa populaarimusiikin tutkimuksen ajankohtaisia lähestymistapoja ja menetelmiä pro gradu -tutkielmassa ja käytännön asiantuntijatehtävissä.

Sisältö

Syventävä perehtyminen valittuihin populaarimusiikin tutkimuksen lähestymistapoihin ja menetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luentokurssi TAI Essee TAI Kirjatentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
 • suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö TAI Essee TAI Kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentokurssi: kurssin oheiskirjallisuus.

Essee- ja kirjatenttisuoritus: Bennett & Peterson, Music Scenes: Local, Translocal and Virtual; Brackett, Interpreting Popular Music; Hesmondhalgh & Negus (toim.), Popular Music Studies; Frith, Performing Rites; Frith, Taking Popular Music Seriously: Selected Essays; Frith (toim.), Popular Music: Critical Concepts in Media and Cultural Studies III;  Frith & Goodwin (toim.), On Record; Middleton, Studying Popular Music; Middleton (toim.), Reading Pop; Moore (toim.), Analyzing Popular Music; Negus, Popular Music in Theory; Scott, Sounds of the Metropolis: The 19th Century Popular Music Revolution in London, New York, Paris, and Vienna. Scott (toim.), The Ashgate Research Companion to Popular Musicology; Shuker, Understanding Popular Music.

Kirjallisuudesta sovittava vastuuopettajan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista tai esseen tekemistä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies