Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0188 A2.b Medioitu todellisuus 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Veijo Hietala ja yliopisto-opettaja Jaana Teinilä
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii analysoimaan ja tulkitsemaan niitä tapoja, joilla media vaikuttaa käsityksiimme ja kokemuksiimme todellisuudesta. Opiskelija oppii tunnistamaan keskeiset historialliset käänteet ja ilmaisukeinot, sekä käyttämään mediatutkimuksen käsitteistöä medioidun todellisuuden analyysissä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään medioiden tapaa jäsentää, esittää ja muokata todellisuutta. Käsiteltävät aineistot voivat vaihdella esimerkiksi radiofeatureista tositelevisioon, dokumenttielokuvasta realistiseen fiktioon ja videopeleistä journalismiin. Tutkimukselliset lähestymistavat vaihtelevat esimerkiksi realismin, dokumentaarisuuden, arkipäiväisyyden, kansallisuuden ja historian näkökulmien välillä.

Toteutustavat

Luentokurssi, seminaari tai monimuoto-oppiminen

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen. Luentokuulustelu, loppuessee ja/tai harjoitukset, joiden yhteydessä suoritetaan kirjallisuutta opettajan osoittamalla tavalla.
Vaihtoehtoisesti: kotitentti tai essee opettajan osoittamalla tavalla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Holmes-Jermyn (eds.), Understanding Reality Television (2004; Margulies (ed.), Rites of Realism (2003); Nyre, Sound Media (2008); Renov-Gaines (eds.), Collecting Visible Evidence (1999); Zelizer (ed.). Changing Faces of Journalism (2009)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies