Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1069 Syventävät erityisalaopinnot 10 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen opetushenkilökunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy syvemmin kahteen pro gradu -tutkielmansa kannalta temaattisesti tai alueellisesti relevanttiin uskontotieteen erityiisalaan, -alueeseen tai -perinteeseen.

Sisältö

Uskontotieteen eri osa-alueiden syvällisempi tuntemus. Alueina mm. henkisyys, uskonto ja talous, rituaalit ja myytit, ruumiillisuus, tila ja pyhä. Tarjolla olevien teemojen lisäksi opiskelija voi sopia erikseen räätälöidyn teeman.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Temaattiset kirjapaketit esseitä varten löytyvät uskontotieteen intrasivuilta. https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/uskontotiede/opiskelu/suorittaminen/Sivut/home.aspx Opintojakson voi suorittaa sopimuksen mukaan osallistumalla kulloinkin tarjolla olevaan erityisalaopetukseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/uskontotiede/opiskelu/suorittaminen/Sivut/home.aspx

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies