Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1068 Erityisalaopinnot 10 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen opetushenkilökunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kahteen valitsemaansa uskontotieteen temaattiseen tai alueelliseen erityisalaan. Osiota suorittaessaan opiskelija hankkii asiantuntemuksen valitsemiltaan uskontotieteen erityisalueilta tai uskontoperinteestä sekä syventää kirjallisen ilmaisun taitojaan.

Sisältö

Valitun erityisalan syvällisempi tuntemus.

Toteutustavat

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi osallistumalla kahteen 5 op:n erityiskurssiin, joita on lukuvuosittain tarjolla uskontotieteessä, HKT-laitoksen yhteisissä opinnoissa sekä Åbo Akademin uskontotieteen oppiaineessa.
Osion tai sen osan voi suorittaa myös esseenä. Erityisalojen 5 op:n kirjapaketit esseitä varten löytyvät uskontotieteen intrasivuilta.
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/uskontotiede/opiskelu/suorittaminen/Sivut/home.aspx
Opintojakson tai sen osan voi suorittaa myös muulla, erikseen sovitulla tavalla (esimerkiksi seminaariin tai konferenssiin osallistumalla).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä (kurssit) sekä uskontotieteen kotisivuilta löytyvät kirjalistat eri teemoista (itsenäinen työskentely).

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/uskontotiede/opiskelu/suorittaminen/Sivut/home.aspx

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies