Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR6044 S3.7. Proosan, draaman ja lyriikan teoria 6 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Lotta Kähkönen

Osaamistavoitteet

Ks. tavoitteet kohdassa S3.

Sisältö

Ks. sisältö kohdassa S3.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

A) Yleinen lajiteoria: Fowler, Kinds of Literature; B) Proosan ja kertomuksen teoria: Propp, Morphology of the Folktale; Genette, Narrative Discourse; Culler, Structuralist Poetics; Brooks, Reading for the Plot; Barthes, Image-Music-Text; Tammi, Kertova teksti; Orr, Intertextuality; Broich-Pfister (Hrsg.), Intertextualität; Ricoeur, Temps et récit 1-3 (Time and Narrative, 1-3); Saariluoma, Nietzsche als Roman; Hägg et al. (toim.), Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen; Fludernik, Towards A 'Natural' Narratology; Herman (ed.), The Cambridge Companion to Narrative; Phelan, Living to Tell About it; Hyvärinen et al. (eds.), The Travelling Concepts of Narrative; Korthals Altes, Ethos and Narrative Interpretation; Booth, The Rhetoric of Fiction; Lukács, Die Theorie des Romans (The Theory of the Novel); Lukács, Der historische Roman (The Historical Novel); Bahtin, Dostojevskin poetiikan ongelmia; Bahtin, François Rabelais; Jellinek, Women's Autobiography; Smith & Watson, Women, Autobiography, Theory. A Reader; Lejeune, On autobiography; C) Draaman teoria: Esslin, The Theatre of Absurd; Williams, Modern Tragedy; Steiner, The Death of Tragedy; Carlson, Theories of the Theatre; Barthes, On Racine; Kott, Shakespeare tänään; Aston & Savona, Theatre as Sign-System; Quigley, The Modern Stage and Other Worlds; Schechner, Performance Theory; Fischer-Lichte, The Semiotics of Theatre; Birringer, Theatre, Theory, and Postmodernism; Szondi, Theorie des modernen Dramas (on engl., ruots.); Fortier, Theory/Theatre; Pavis, Theatre at the Crossroads of Culture; Koski (toim.), Teatteriesityksen tutkiminen; Pohjola, Georg Büchner ja Dantonin kuolema - Vallankumousdraama vai tragedia?; D) Lyriikan teoria: Leech, A Linguistic Guide to English Poetry; Brooks, The Well Wrought Urn; Taranovsky, Essays on Mandelstam; Soon Peng Soon, Lexical Ambiguity in Poetry; Viikari, Ääneen kirjoitettu; Bruns, Modern Poetry and the Idea of Language; Hökkä (toim.), Oi runous: romantiikan ja modernismin runouskäsityksiä; Kainulainen, Runon tuntu; Joensuu, Menetelmät, kokeet, koneet. Proseduraalisuus poetiikassa, kirjallisuushistoriassa ja suomalaisessa kokeellisessa kirjallisuudessa; McHale, The obligation toward the difficult whole : postmodernist long poems.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S3. Teoreettisia erikoistumisopintoja (Yleinen kirjallisuustiede)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies