Opinto-oppaat
S3. Perspectives in Popular Culture Studies, 20 op 20 op
Vastuuhenkilö
Vaiable
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

The student is familiar with a selection of different perspectives in popular culture studies with an emphasis on the main subject of the degree (Cultural History, Media Studies and Musicology). The student understands the histories and conventions of specific forms of popular culture and is able to analyse them.

Sisältö

Histories, forms and genres of popular culture. Different methodological approaches to the study of popular culture.

Vaadittavat opintosuoritukset

Courses offered by Cultural History, Media Studies and Musicology

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Years 1 and 2

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies