Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS5009 Fysiikka 1 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Teemu Hynninen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti fysiikan pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijoille esitietovaatimus on lukion laajan fysiikan suorittaminen.

Yleiskuvaus

Fysiikan pääaineopiskelijoiden 1. fysiikan peruskurssi

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija osaa
-tulkita ja luoda yksinkertaisia fysikaalisia kuvaajia ja diagrammeja
-tehdä suuruusluokka-arvioita ja arvioida perustellen fysikaalisten väitteiden järkevyyttä
-määritellä paikan, nopeuden ja kiihtyvyyden sekä määrittää näistä kaikki muut jos yksi tunnetaan
-muotoilla suuret säilymislait matemaattisesti ja sanallisesti
-tunnistaa prosesseja, joissa fysikaaliset suureet ovat vakioita
-kuvata vuorovaikutuksia voimien avulla ja laatia vapaakappalekuvan
-määrittää kappaleen kolmiulotteisen liikeradan, kun kappaleen ajasta riippuvat vuorovaikutukset tunnetaan
-määrittää kappaleen pyörimisliikkeen kiinteän akselin ympäri

Sisältö

Yleisiä fyysikon taitoja ja Newtonilaista mekaniikkaa
-graafiset esitykset
-tulosten arviointi
-derivointi ja integrointi fysiikan työkaluina
-liike yhdessä ja kolmessa ulottuvuudessa
-pyörimisliike
-energia, liikemäärä ja kulmaliikemäärä
-Newtonin voimalait, työ ja impulssi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

luento-opetus 14 x 2 h, harjoitukset 5 x 2 h, verkkotehtävät, projektit, omatoiminen opiskelu

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssin voi suorittaa tekemällä tehtäviä, tentillä tai näiden yhdistelmällä.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

opetusmoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Perusopinnot (Fysiikka)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
FFYS5009 Fysiikka 1
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet