Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6001 Atomi- ja molekyylifysiikka 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Edwin Kukk
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Fysiikan perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Keskeisenä tavoitteena on ymmärtää, miten elektroninen rakenne muodostuu atomeissa ja pienissä molekyyleissä ja miten kvanttimekaanikan säännöt hallitsevat elektronien liikkeitä. Yhdistetään elektronien käyttäytyminen atomeissa ja molekyyleissä aineiden keskeisiin fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin. Opitaan tulkitsemaan spektroskooppisia havaintoja energiatasojen ja spektrisiirtymien kautta ja selittämään atomifysiikan kehityksen kannalta keskeisiä kokeita.

Sisältö

Atomikäsite ja atomimallit, yksielektroniatomit ja elektronitasot, vuorovaikutus sähkömagneettisen säteilyn kanssa, elektronikonfiguraatiot, jaksollinen järjestelmä, vuorovaikutukset monielektronisessa atomissa, energiatasojen väliset transitiot, atomit ulkoisessa magneettikentässä, molekyylien rakenne ja molekyylispektrit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste.

Demtröder, Atoms, Molecules and Photons: An Introduction to Atomic, Molecular and Quantum Physics,

Eisberg&Resnick, Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles,

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Pakolliset opinnot (Fysiikka)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet