Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6014 Mekaniikka 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Tom Kuusela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee Newtonin liikelait ja gravitaatiolain sekä osaa ratkaista kahden kappaleen ongelman; ymmärtää liikemäärän, liikemäärämomentin ja mekaanisen energian säilymislait ja osaa soveltaa niitä; osaa ratkaista keskeisliikkeen liikeyhtälön yksinkertaisille potentiaaleille; tuntee planeettaliikkeen ominaisuudet ja klassisen sironnan perusteet; osaa käsitellä holonomisia sidosehtoja sisältäviä systeemejä Lagrangen formalismilla; osaa ratkaista yksinkertaisia kytkettyjen värähtelijöiden muodostamia systeemejä; tuntee näennäisvoimat ei-inertiaalisissa koordinaatistoissa; osaa jäykän kappaleen liikkeen perusteet; tuntee Hamiltonin mekaniikan perusteet; sekä tuntee kaoottisten systeemien perusominaisuudet.

Sisältö

Newtonin liikelait sekä liikemäärän, liikemäärämomentin ja energian säilyminen; kahden kappaleen ongelma ja liike keskeisvoimakentässä; Newtonin gravitaatiolaki; planeettaliike ja sironta; holonomiset sidokset ja d'Alembertin periaate; Lagrangen liikeyhtälöt; pienten värähtelyjen teoria; ei-inertiaaliset koordinaatistot; jäykän kappaleen liike; Hamiltonin mekaniikka; kaaosteorian peruskäsitteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu ja riittävä määrä harjoituspisteitä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Pakolliset opinnot (Fysiikka)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
FFYS6014 Mekaniikka
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet