Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6024 Statistisen fysiikan perusteet 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Petriina Paturi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää suurten hiukkasjoukkojen toimintaa ja osaa soveltaa Boltzmannin, Bosen-Einsteinin ja Fermin-Diracin statistiikkoja erilaisiin tilanteisiin, esimerkiksi kiinteät aineet, kaasut, tähdet, fotonikaasut. Hän osaa valita tilanteeseen nähden oikean statistiikan ja laskea ennusteita systeemin toiminnasta.

Sisältö

Boltzmannin statistiikka (Boltzmannin tekijä, partitiofunktio, atomien terminen virittyminen, ekvipartitioteoreema, Maxwellin nopeusjakauma, vapaa energia), kvanttistatistiikat (Gibbsin tekijä, bosonit ja fermionit, jakaumafunktiot, degeneroituneet fermikaasut, tilatiheydet, mustan kappaleen säteily, Planckin jakauma, fotonit, Planckin spektri, säteilysuojat, Debyen malli ja Bosen-Einsteinin kondensaatio).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti, ennakkotehtävät ja demot

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

D. V. Schroeder - An Introduction to Thermal Physics, luvut 6-7

Lisätietoja

Kurssi ei kelpaa samaan tutkintoon kurssin FFYS6016 Statistical Physics and Thermodynamics 6 op kanssa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Pakolliset opinnot (Fysiikka)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet