Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS5004 Fysiikan peruskurssi 2 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Pekka Malmi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Sivuaineopiskelijoille suunnattu kurssi, joka on suurelta osin lukion fysiikan kertausta.

Osaamistavoitteet

Sähköopin keskeisten lakien tuntemus ja valmiudet käyttää niitä ongelmien ratkaisuun. Valmiudet laskea varausjakaumien aiheuttamia sähkökenttiä ja virtajakaumien aiheuttamia magneettikenttiä. Valmiudet laskea virtoja, jännitteitä ja tehoja tasavirtapiireissä. Valmiudet laskea sähömagneettisen induktion aiheuttamia jännitteitä ja virtoja.

Sisältö

Coulombin laki, sähkökenttä, sähköiset voimat, Gaussin laki, sähköinen potentiaalienergia, kapasitanssi, kondensaattorien kytkennät, sähkövirta, resistanssi, lähdejännite, teho, vastusten kytkennät, Kirchhoffin säännöt, RC-piirit, magneettikenttä, magneettiset voimat, magneettikentän lähteet, magnetismi, Amperen laki, sähkömagneettinen induktio, Faradayn laki, induktanssi, RL-piiri, RC-piiri.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

H.D.Young & R.A. Freedman: University Physics, 11th ed., Addison-Wesley, 2004. Kurssiin liittyy myös moniste.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet