Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS5005 Fysiikan peruskurssi 3 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Pekka Malmi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Sivuaineopiskelijoille suunnattu kurssi, joka on suurelta osin lukion fysiikan kertausta.

Osaamistavoitteet

Valmiudet analysoida aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja seisovan aaltoliikkeen taajuuksia kieli- ja puhallinsoittimissa. Lämpöopin ensimmäisen ja toisen pääsäännön tuntemus. Valmiudet laskea kalorimetriin laitettujen aineiden loppulämpötila. Valmiudet arvioida kaasujen lämpökapasiteetteja koostumuksen perusteella. Valmiudet laskea paineen, tilavuuden ja lämpötilan muutoksia ideaalikaasun termodynaamisissa prosesseissa. Valmiudet laskea erilaisia kiertoprosesseja suorittavien lämpövoima- ja kylmäkoneiden hyötysuhteita ja suorituskykyjä.

Sisältö

Mekaaniset aallot, normaalimoodit kielessä, ääni, desibeliasteikko, normaalimoodit pillissä, huojunta, Doppler-ilmiö, lämpölaajeneminen, lämpömäärä, faasimuutokset, lämmön siirtymistavat, ideaalikaasu, kineettinen kaasuteoria, lämpöopin ensimmäinen pääsääntö, kaasun tekemä työ, sisäinen energia, termodynaamiset prosessit, lämpökapasiteetit, lämpöopin toinen pääsääntö, lämpövoimakone, kylmäkone, Carnot-kone, entropia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

H.D.Young & R.A. Freedman: University Physics, 11th ed., Addison-Wesley, 2004.

Kurssiin liittyy myös moniste.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet