Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS4294 Suhteellisuusteoria I 2 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Iiro Vilja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää suppeamman suhteellisuusteorian periaatteet, osaa ratkaista yksinkertaisia dynaamisia ja kinemaattisia tilanteita. Opiskelijalla on käsitys yleisen suhteellisuusteorian seurauksista ja kuva modernista kosmologiasta.

Sisältö

Suppeamman suhteellisuusteorian periaatteet, Galilei ja Lorentz-muunnos, relativistista kinematiikkaa ja dynamiikkaa; yleisen suhteellisuusteorian ideat, Schwarzchildin ja Robertsonin- Walkerin-Friedmannin ratkaisut sekä kosmologian maailmankuva.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Riittävä laskuharjoitusaktiviteetti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

luentomoniste; K. Enqvist: Johdatus suhteellisuusteoriaan (Ursa)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Pakolliset opinnot (Fysiikka)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet