Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6681 Tutkimus ja tieteellinen viestintä maantieteessä (p) 2 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Sanna Mäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pääaineen perus- ja aineopinnot sekä sivuaineopinnot pääosin suoritettu

Osaamistavoitteet

Opitaan maantieteellisen tutkimuksen teon yleisiä periaatteita ja käytäntöjä, erityisesti tiedonhakua, tutkimuksen suunnittelua, tieteellisen tekstin jäsentelyä ja kirjoittamista sekä tieteellistä keskustelua. Jakso antaa valmiudet LuK-tutkielman laatimiseen ja seminaariesityksen pitämiseen.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat: tieteellisen viestinnän periaatteet, maantieteen menetelmät, tutkimusprosessin vaiheet, tieteellinen kirjoittaminen, graafinen viestintä, seminaarit ja esitelmät sekä tiedonhankinta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, harjoitukset, suullinen esitys, vertaisarviointi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

LuK 3

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ohjeet ja materiaalit Moodlessa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet