Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6043 Aluemaantieteen perusteet (p) 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Sanna Mäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa aluemaantieteellisen lähestymistavan ja tuntee sen keskeiset käsitteet ja vaiheet. Opiskelija osaa tarkastella alueita aluemaantieteen lähtökohdista ja ymmärtää keskeisten kehitys- ja muutostrendien sekä ilmiöiden alueellisuutta maapallolla. Hän tunnistaa ja osaa arvioida eri aluetasojen välisiä vuorovaikutuksia ja osaa muodostaa alueellisia synteesejä, joissa yhdistyvät luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan prosessien alueelliset ilmentymät.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan aluksi aluemaantieteen lähestymistapaan ja käsitteisiin. Tämän jälkeen tarkastellaan ryhmissä erilaisten ilmiöiden alueellista vaihtelua ja ilmiöiden välisiä vuorovaikutuksia eri puolilla maapalloa. Ilmiöt edustavat maantieteessä keskeisiä teemoja, joita ovat demografia, ympäristönmuutokset, talous ja yhteiskunta, geopolitiikka ja kulttuuri.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luennot, oheiskirjallisuus ja ryhmäohjaus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Ryhmätyöraportti ja oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

LuK1, I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sähköinen kirja:

Rowntree, Lewis, Price & Wyckoff:
Diversity Amid Globalization: World Regions, Environment, Development, 5th edition
ISBN-10: 0321767578
ISBN-13: 9780321767578

Kurssin moodlealue

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet