Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos
ANAT1308 Vertaileva anatomia ja fysiologia 2 op
Vastuutaho
Solubiologia ja anatomia
Vastuuhenkilö
Professori Juha Peltonen (juha.peltonen(at)utu.fi), Solubiologia ja anatomia, Biolääketieteen laitos
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. hallitsee selkärankaisten anatomiaa ja fysiologiaa ja näissä havaittavia evolutiivisia sopeutumia
2. ymmärtää neljän keskeisen selkärankaisluokan anatomisia ja fysiologisia eroja
3. omaa perusvalmiudet eläinten preparointiin

Sisältö

Kalan, sammakon, linnun, nisäkkään perusanatomia ja -fysiologia:
1. iho
2. ruumiinontelot
3. tuki- ja liikuntaelimistö
4. verenkiertoelimistö
5. hengityselimistö
6. keskushermosto
7. ruuansulatuselimistö
8. lymfaattinen järjestelmä
9. virtsa- ja sukupuolielimistö

Toteutustavat

Luennot (4 tuntia), harjoitustyö- ja pienryhmäopetus (24 tuntia), kirjallinen kuulustelu (2 tuntia) ja omatoiminen opiskelu oppikirjojen, annettujen tehtävien ja verkkomikroskoopin avulla (48 tuntia). Harjoitustyö- ja pienryhmäopetus on pakollista opetusta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen loppukuulustelu arvostellaan numerolla 0-5. Kuulustelu perustuu uusimman opintojakson oppimateriaaleihin. Opintokokonaisuuden loppuarvosana määräytyy loppukuulustelun perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Tortora, GJ., Derrickson, BH., Principles of Anatomy and Physiology, 12th ed. (tai uudempi) (John Wiley & Sons); soveltuvin osin
  2. Luennoilla ja harjoitustöissä jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Biolääketieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging