Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL1501 Eliöiden toiminnan ja perinnöllisyyden harjoitukset 3 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Christina Nokkala christina.nokkala@utu.fi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet kokeellisesta biologiasta ja laboratoriotyöskentelystä sekä tutustua malliorganismien ominaisuuksiin, käsittelyyn ja käyttöön tutkimuksessa. Opiskelija osaa tehdä havaintoja biologisesta materiaalista ja pystyy selittämään havaintojaan biologisen teoriatiedon avulla.

Sisältö

Harjoituksissa tutustutaan laboratoriolaitteisiin, eristetään DNA:ta, tutkitaan mitoosin ja meioosin vaiheita mikroskoopilla, tutkitaan ominaisuuksien periytymistä, opetellaan geenien kartoittamista, havainnoidaan fotosynteesin tehokkuutta, osmoosin vaikutusta soluihin, ihmisen verenkiertoon ja hengitykseen vaikuttavia tekijöitä sekä tutustutaan kudosten rakenteisiin. Laskuharjoituksissa syvennetään tietoa erilaisista periytymistavoista ja niiden matemaattisesta tarkastelusta. Harjoitustöistä pidetään työpäiväkirjaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 50 t 0 t

Pienryhmäopetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

kurssimoniste

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet