Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE2252 Kromosomitutkimuksen harjoitukset 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kurssi edellyttää Kromomosomitutkimuksen luentojen suorittamista viimeistään kurssin aikana. Suosituksena on luennon ja kurssin suorittaminen samanaikaisesti.

Yleiskuvaus

Aineopintojen valinnainen kurssi.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kromosomitutkimuksen keskeisiin valomikroskooppisiin tutkimusmenetelmiin sekä kromosomien rakenteeseen ja käyttäytymiseen solunjakautumisessa.

Sisältö

Kromosomipreparaattien valmistaminen erilaisin menetelmin. Erilaisiin kromosomi- ja meioosityyppeihin tutustuminen. Kromosomien raitavärjäykset, sekvenssispesifiset fluorokromit, karyotyyppianalyysi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

Ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kurssi järjestetään parillisina vuosina.

Lisätietoja

Ilmoittautuminen kurssi-ilmon kautta osoitteessa nettiopsu.utu.fi. Opetus järjestetään vain, jos vähintään 6 opiskelijaa ilmoittautuu kurssille. Kurssille voidaan ottaa enintään 12 opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet