Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL3154 Sienituntemuksen valtakunnallinen jatkokurssi 5 op
Vastuutaho
Ekologia
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositeltava, ei pakollinen (kurssilla pystyy ”kuromaan umpeen” heikomman aloitustason)

Yleiskuvaus

Helttasieniin painottuva valtakunnallinen tuntemuskurssi, joka avoin kaikkien yliopistojen opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Sienisukujen ja –lajien tunnistaminen sekä makroskooppisiin että mikroskooppisiin tuntomerkkeihin perustuen. Kurssi on laajin sienitieteen tuntemuskurssi Pohjoismaissa.

Sisältö

Maasto- ja demonstraatio-opetusta, itsenäistä opiskelua sieninäyttelyn perusteella; käytännön mikro-skopiatyöskentelyä perehdyttämisjakson jälkeen, käytännön museonäytetyöskentelyä perehdyttämisen jälkeen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Yksilöopetus
Itsenäinen työskentely

Joka päivä opetusta maastossa aloitustason mukaisissa pienryhmissä, sieninäyttelyn päivittäisen täydentämisen jälkeen omatoimista opiskelua näyttelyn ja kirjallisuuden perusteella, joka ilta tiettyjen ryhmien kertaavaa demonstraatiota; perehdytys sienimikroskopiaan ryhmäopetuksena, näytetyöskentelyssä yksilöopetuksena.

Opetuskieli

suomi, englanti

Kurssilla demostroidaan ja opetetaan samanaikaisesti molemmilla kielillä, laajemmin suomeksi ja tarvittaessa tiivistäen englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
  • englanniksi
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
  • suomeksi

Täydet 5 op normaalilla arvosteluasteikolla, 3 op hieman lievemmällä asteikolla, tunnistus tieteellisillä (=kansainvälisillä) nimillä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kunkin sienisyksyn tarjoaman lajiston perusteella tehty tunnistustentti, harjoitustyöt oltava valmiina ennen tenttiä.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy
4. vuoden syksy
5. vuoden syksy
6. vuoden syksy

Toisen vuoden opiskelijasta tohtorikoulutettavaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintomonistepohja, jota täydentäen valmistuu oma opintomoniste sekä kotimaiset laajemmat sienioppaat apuna omatoimisessa opiskelussa.

Lisätietoja

Kurssi pyritään järjestämään joka toinen vuosi, joka kerta eri puolella Suomea. Kurssi tutustuttaa eri yliopistojen opiskelijoihin, vieraileviin ammattilaisiin ja pitkälle edistyneisiin alan harrastajiin.

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet