Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
FYGE4010 Ecotoxicology 3 ECTS
Organised by
Physiology and Genetics
Person in charge
The information is in the Teaching Schedules.

Learning outcomes

To introduce students to the field of ecotoxicology.

Contents

Topics covered include the uptake, biotransformation and excretion of chemicals in organisms, the principal effects of environmental contamination on living systems and the appli-cation of biomarkers in environmental toxicology.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 20 h 0 h

Lectures and examination (instead of lectures the book Introduction to Ecotoxicology by D. Connell et al., 170 pp, 1999 can be used)

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Participation in classroom work
 • In English
Written exam
 • In English
Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Written exam
 • In Finnish

Englanninkielisten luentojen tilalla voi tenttiä suomenkielistä
kirjallisuutta seuraavasti (2 op):

Pellinen, J., Sorvari, J., & Soimasuo, M. 2007: Pilaantuneen maaperän ekologinen riskinarviointi.

Ympäristöopas (Y0). Suomen

ympäristökeskus. 114 s.

Ruoppa, M. & Heinonen, P. (toim.) 2004: Suomessa käytetyt biologiset vesitutkimusmenetelmät.

Suomen ympäristö 682. 119 s.

Molemmat julkaisut löytyvät sähköisessä muodossa SYKEn kotisivuilta (www.ymparisto.fi).

Evaluation

Numeric 0-5.

Belongs to following study modules

Department of Biology
Department of Biology
Department of Biology
2017–2018
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Department of Biology
DP in Biology
DP in Ecology and Evolutionary Biology
DP in Physiology and Genetics
DP in Biology Education Track
Finnish Study Modules