Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL1014 Elämän kemia 3–5 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää, mitkä edellytykset erottavat elävän elottomasta. Opiskelija tunnistaa erityyppiset biomolekyylit ja tuntee niiden kemialliset ominaisuudet. Opiskelija pystyy kuvailemaan elämän perusyksikön, solun rakenteet ja pystyy selittämään solussa tapahtuvien molekyylitason toimintojen merkityksen elämän ylläpidossa.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi elämälle välttämättömät kemialliset yhdisteet, biomolekyylien rakentuminen ja vuorovaikutukset, eläin- ja kasvisolun solurakenteet ja niiden toiminta, energia-aineenvaihdunnan perusteet sekä solujen vuorovaikutus ympäristönsä kanssa. Lukion kemiasta kerrataan alkuaineiden jaksollinen järjestelmä, sidokset, funktionaaliset ryhmät, ainemäärä, pitoisuus ja laimentaminen, pH-käsite sekä hapot ja emäkset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

LuK-tutkinnossa laajuus 5 op, sivuaineopiskelijat voivat suorittaa 3 op:n laajuisena.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Reece et al (2011) Campbell: Biology, 9. painos, luvut 1-12, 16 ja 17, sekä kurssilla jaettu materiaali.

Lisätietoja

Sivuaineeseen kurssin voi liittää 3 op laajuisena ilman lukion kemian kertausosuutta. Tarkemmat tiedot opetusohjelman yhteydessä.

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet