Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Tulevaisuuden teknologioiden laitos
TKO_2091 Johdatus luonnollisen kielen käsittelyyn 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytiede
Edeltävät opinnot
Suositellut edeltävät opinnot: Tietojenkäsittelyn perusopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tuntea luonnollisen kielen käsittelyn (natural language processing) tärkeimmät periaatteet ja perusmenetelmät. Kurssi antaa valmiudet osallistua syventävien opintojen Natural Language Processing -aiheisille kursseille.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luonnollisen kielen käsittelyn tärkeimpiin perusmenetelmiin, kuten n-grammeihin, kielimalleihin, sanaluokka- ja morfologiatyökaluihin sekä syntaktiseen ja semanttiseen jäsentämiseen. Esitellään myös joitakin tärkeitä sovelluksia, kuten hakukoneteknologioita ja tiedonlouhintaa. Kurssilla käsitellään aiheita käytännön sovellusten ja yksinkertaisten ohjelmointitehtävien kautta.
Luonnollisen kielen käsittelyn tekniikoilla on paljon sovelluksia, esimerkiksi biologisten ja sosiaalisten verkostojen tutkimuksessa ja monikulttuurisen viestinnän tukemisessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Luennot, harjoitustyöt, mahdollinen projektityö ja kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieliteknologia (Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet